/ 1 نظر / 17 بازدید
حامد یوسفی

جمله ی اولت خیلی جالب بود و یک دید متفاوت رو میرسوند. اما آخر جمه ی دومت رو نتونستم هضم کنم!شاید بعد از "وآن ها" به قرینه ی معنوی حذف شده اما من نتونستم تشخیصش بدم.